Uczelniane Laboratorium Komórki i Biologii Molekularnej

O nas

Uczelniane Laboratorium Komórki i Biologii Molekularnej zlokalizowane jest w budynku przy ulicy Żeligowskiego 7/9 i stanowi część struktury Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Laboratorium zostało utworzone w celu zapewnienia komfortowych warunków do pracy naukowej zarówno studentom, jak i pracownikom Uniwersytetu Medycznego.

Powyższy cel jest realizowany poprzez udostępnianie sześciu sal dydaktycznych wyposażonych w nowy sprzęt pozwalający na prowadzenie zajęć z zakresu biologii molekularnej. Laboratorium dysponuje również dobrze wyposażoną pracownią hodowli komórkowych umożliwiającą pracownikom realizowanie zaawansowanych badań naukowych.

Kadra

null

mgr Anna Stańczyk

Kierownik

tel.: (48) 797604078
e-mail: anna.stanczyk@umed.lodz.pl

null

mgr Ewa Styczeń-Binkowska

Specjalista ds. laboratoryjnych

tel.: (48) 797604078
e-mail: ewa.styczen-binkowska@umed.lodz.pl

Oferta

Uczelniane Laboratorium Komórki i Biologii Molekularnej zaprasza do współpracy w zakresie korzystania z dobrze wyposażonych sal dydaktycznych.

W Laboratorium obowiązuje specjalnie utworzony Regulamin, który określa zasady użytkowania pomieszczeń oraz zasobów Laboratorium. Prowadzący oraz studenci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przed planowanymi zajęciami.

Planowaniem kalendarium zajęć dydaktycznych prowadzonych w Laboratorium zajmuje się dziekanat Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego w porozumieniu z opiekunami Laboratorium. Zajęcia włączone do planu mogą się odbyć dopiero po spełnieniu wszystkich warunków wstępnych określonych w Regulaminie ULKiBM, obowiązujących zarówno osoby prowadzące zajęcia, jak i  studentów.

Uczelniane Laboratorium Komórki i Biologii Molekularnej zaprasza ponadto do współpracy dotyczącej badań z zakresu biologii molekularnej oraz biologii komórki w oparciu o metody: odmiany metody PCR (w tym qPCR), Western-Blot oraz metody prowadzenia hodowli komórkowych z wykorzystaniem wysokiej klasy wyspecjalizowanych urządzeń.

Sprzęt

Spis sprzętu znajdującego się w Uczelnianym Laboratorium Komórki i Biologii Molekularnej.

SALE DYDAKTYCZNE 301-306

 1. Termocyklery: Termocykler do PCR trójblokowy; model TProfessional TRIO 48; Termocykler do PCR jednoblokowy, model TProfessional Basic Gradient 96
  i TProfessional Basic 96;
 2. Wirówki: wirówki laboratoryjne z chłodzeniem, model 3-16PK produkcji SIGMA; miniwirówki do zwirowań, model CSL QSPIN;
 3. Inkubatory do hodowli bakteryjnych z wytrząsaniem, model UNIMAX 1010;
 4. Zestawy do elekroforezy poziomej, model MSMini 10;
 5. Zestawy do elektroforezy Western-Blott, model OmniPage Mini;
 6. Zestawy do dokumentacji żeli, model  DOC PRINT VX2/CN-1000;
 7. Łaźnie wodne z cyrkulacją, model ED-5M;

PRACOWNIA HODOWLI KOMÓRKOWYCH

 1. Komora z nawiewem laminarnym do pracy z materiałem ludzkim, model
  AC2-6E1;
 2. Inkubator CO2 z płaszczem wodnym do hodowli komórkowych, model
  Galaxy CO170R HTD;
 3. Mikroskop do badań hodowli komórkowych Typu CKX41FS firmy Olympus;
 4. Zestaw do odczytu chemiluminescencji model FUSION SL2x-press ;
 5. Real-time PCR model ECO produkcji Illumina Inc.

Każda sala dydaktyczna wyposażona jest w  kilka zestawów pipet o pojemności 100-1000µl, 10-100 µl, 0,5-10 µl, 0,1-2 oraz lodówko-zamrażarkę.

Kontakt