Uczelniane Laboratorium Regulacji Ciśnienia Tętniczego i Funkcji Autonomicznego Układu Nerwowego

O nas

W laboratorium zajmujemy się badaniem ciśnienia tętniczego oraz badaniem funkcji autonomicznego układu nerwowego przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Badania odbywają się w sposób nieinwazyjny co nie powoduje dyskomfortu u osoby badanej. W badaniach wykorzystujemy metody tonometrii aplanacyjnej, oscylometryczne oraz bioimpedancji klatki piersiowej.

Kadra

null

Prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki

Kierownik
null

mgr Paweł Meissner

samodzielny referent ds. laboratoryjnych

Oferta

Przy wykorzystaniu najnowszych urządzeń jesteśmy w stanie wykonywać:

  1. pomiar 24 lub 48 godzinny ciśnienia krwi
  2. analizę fali tętna, ocenę sztywności tętnic, ocenę ciśnienia centralnego, szybkość propagacji fali tętna
  3. pomiary parametrów hemodynamicznych, statycznie jak i podczas wysiłku
  4. badanie układu autonomicznego
  5. przeprowadzanie próby pionizacyjnej

Sprzęt

SphygmoCor

System Analizy Fali Tętna SphygmoCor® (PWA) odtwarza falę ciśnienia tętniczego krwi w aorcie wstępującej i wyznacza szereg parametrów związanych z ciśnieniem centralnym. System SphygmoCor używany jest w połączeniu z tonometrem umieszczanym na tętnicy promieniowej, kalibrowanym przy użyciu standardowego ciśnieniomierza mankietowego. Przeznaczony jest do wykonywania pomiarów ciśnienia centralnego u pacjentów, dla których według oceny lekarza, ryzyko cewnikowania serca lub innego zabiegu inwazyjnego jest zbyt duże.

Opcja SphygmoCor Pulse Wave Velocity (PWV) umożliwia pomiar prędkości propagacji fali tętna.

Opcja SphygmoCor Heart Rate Variability (HRV) przeznaczona jest do oceny zmienności rytmu serca w odpowiedzi na kontrolowany wysiłek.

BR-102plus

Ambulatoryjny rejestrator ciśnienia krwi BR-102plus firmy Schiller – prawie go nie widać, nie czuje go pacjent ani nie słyszy się jego pracy. Jest on równie niezawodny, jak dyskretny. Pacjenci mogą nosić go na co dzień pod swoim normalnym ubraniem. Im bardziej naturalne są zachowania pacjenta, tym bardziej wiarygodne są długoczasowe pomiary ciśnienia krwi.

PhysioFlow

Urządzenie PhysioFlow Enduro jest nieinwazyjnym systemem służącym do pomiarów hemodynamicznych,  który może być używany w przypadku pacjentów w spoczynku i w trakcie badań wysiłkowych. Aparat PhysioFlow Enduro jest oryginalnym systemem służącym do nieinwazyjnego monitorowania czynności serca, który podaje parametry hemodynamiczne na podstawie analizy sygnałów bioimpedancji elektrycznej klatki piersiowej (TEB). Precyzyjniej aparat PhysioFlow Enduro umożliwia ocenę stanu hemodynamicznego oraz czynności komory serca pacjentów poprzez określenie 15 parametrów hemodynamicznych.

Task Force Monitor

Task Force Monitor jest systemem do nieinwazyjnego pomiaru parametrów hemodynamicznych i oceny układu autonomicznego.

W systemie zastosowano 4 metody pomiarowe. Ciśnienie tętnicze krwi dla każdego skurczu serca jest rejestrowane przy użyciu techniki odciążenia ścian naczyń (pletyz-mografia palca) za pomocą mankietu obejmującego dwa palce i jest korygowana automatycznie na podstawie pomiaru ciśnienia metodą oscylometryczną (na tętnicy ramiennej). W czasie pomiaru niepotrzebna jest przerwa na kalibrację. Sygnał kardiografii impedancyjnej służący do pomiaru objętości skurczowej (nowy system 3 par elektrod paskowych) i sygnał EKG są rejestrowane z elektrod umieszczonych na klatce piersiowej i szyi. Wszystkie sygnały (ciśnienie tętnicze krwi dla każdego skurczu, sygnał impedancyjny i EKG) są wyświetlane w formie synchronicznych przebiegów i umożliwiają pomiar parametrów hemodynamicznych. Funkcja autonomicznego układu nerwowego (zmienność HRV i BPV) jest oceniana poprzez przeprowadzaną w trybie na bieżąco analizę widmową, natomiast czułość baroreceptorów jest analizowana przy zastosowaniu metody sekwencyjnej.

Ciśnieniomierze automatyczne Omron M10-IT oraz M6 Comfort

Ciśnieniomierze są w pełni automatyczne oparte na zasadach oscylometrii. Łatwo i szybko mierzą ciśnienie krwi oraz częstość tętna. Dodatkowo ciśnieniomierz M10-IT posiada możliwość komunikacji z komputerem PC.

Kontakt