Uczelniane Laboratorium Mikroskopii Wirtualnej

O nas

Główne kierunki działań

Laboratorium naukowo-dydaktyczne zajmuje się skanowaniem, archiwizacją i udostępnianiem preparatów mikroskopowych z wysoką rozdzielczością obrazu. Specjalne oprogramowanie umożliwia przeglądanie zarchiwizowanych preparatów w sposób identyczny jak w mikroskopie optycznym. Preparaty mogą być skanowane przy użyciu obiektywów o powiększeniach 2x, 10x, 20x lub 40x. Stosując metodę imersji olejowej możliwe jest skanowanie przy użyciu obiektywów o powiększeniach 60x i 100x.

Układ skanujący VS120-FL zapewnia możliwość tworzenia i analizy obrazów fluorescencyjnych, szeroki zestaw filtrów wzbudzenia (330-580 nm) i emisji (420-625 nm) pozwala na zastosowanie wielu fluorochromów. System przystosowany jest również do skanowania grubych preparatów w wielu płaszczyznach osi Z. Funkcja ta pozwala na uzyskanie w pewnych regionach preparatu obrazu składającego się ze skanów powstałych w kilkunastu płaszczyznach osi Z (maksymalnie 15). Powstałe w ten sposób stosy obrazów w płaszczyźnie Z przechowywane są wraz z zapisanym obrazem i mogą zostać odtworzone na ekranie monitora. Obrazy cyfrowe preparatów mogą być przechowywane w internetowych bazach danych , co pozwala na dostęp
do nich wielu użytkowników.

Mikroskop wirtualny to komputerowa emulacja mikroskopu świetlnego. Cały proces akwizycji, składowania obrazów cyfrowych oraz oglądania preparatów wirtualnych (WP) to mikroskopia wirtualna (MW).

Wirtualny preparat (WP) to cyfrowy zapis zeskanowanego całego preparatu mikroskopowego lub jego istotnej diagnostycznie części w komputerowej bazie systemu. Preparat wirtualny cechuje przede wszystkim bardzo dobra jakość diagnostyczna oraz trwałość zapisu; może on być oglądany na monitorze komputera lub zdalnie poprzez standardowe przeglądarki. [1]

slajd-zrzut-do-www
studenci-przyciete

Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dysponuje bazą wirtualnych preparatów wykorzystywaną głównie do celów dydaktycznych. Baza ta powstała (i wciąż jest rozszerzana) w wyniku akwizycji obrazów preparatów szkiełkowych w wysokiej rozdzielczości. Obrazy, po ich pobraniu, zostały zapisane w standardzie VSI (z ang. Virtual Sidle Image – obraz preparatu wirtualnego). Oznacza to, że jest dokładne odzwierciedlenie przedmiotowego preparatu mikroskopowego i wszystkie szczegóły zostały wiernie odtworzone. Oprócz tego razem z obrazem zapisane zostały informacje dotyczące warunków akwizycji jak również opisy preparatu. Foldery z wirtualnymi preparatami są udostępniane studentom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Nowoczesne sale Centrum Dydaktycznego UM  są wyposażone w 200. stanowisk komputerowych, na których zainstalowane jest oprogramowanie OlyVIA (v 2,4; Olympus). Intuicyjna obsługa tego programu umożliwia szybki i łatwy dostęp
do wirtualnych preparatów zgromadzonych na serwerze Uczelni. Wysoka jakość cyfrowych obrazów pozwala na obserwację i analizę struktury komórkowej narządów
i tkanek w dużych, niedostępnych dotychczas dla studentów, powiększeniach a także (w przyszłości) obrazów fluorescencyjnych. Ponadto mikroskopia wirtualna stwarza nowe możliwości w zakresie przeprowadzania zajęć dydaktycznych – telekonferencja, egzamin praktyczny, itd., co zwiększa efektywność nauczania i jest bardziej atrakcyjna dla studentów. Wykorzystanie wirtualnej mikroskopii znajduje zastosowanie nie tylko
w dydaktyce ale przede wszystkim stwarza możliwość telekonsultacji ekspertów patologów wykorzystujących preparaty wirtualne.

1. Glatz-Krieger K, Glatz D, Mihatsch MJ, Virtual Slides: high-quality demand, physical limitations,
and affordability. Hum pathol 2003; 34: 968-74.

Kadra

null

Dr n. med. Agnieszka Wierzchniewska - Ławska

Kierownik

tel. 42 679 01 91, 42 675 76 33
e-mail: agnieszka.wierzchniewska-lawska@umed.lodz.pl

null

mgr Katarzyna Sawko

samodzielny referent ds mikroskopii wirtualnej

email: katarzyna.sawko@umed.lodz.pl
tel. 422725758

Oferta

Uczelniane Laboratorium Mikroskowii Wirtualnej oferuje usługi w zakresie skanowania preparatów mikroskopowych obiektywem o powiększeniach  2x, 10x, 20x, 40x oraz 60x i 100x (immersja olejowa). Oferujemy jednocześnie możliwość przechowywania zeskanowanych zbiorów na naszych serwerach.

Sprzęt

Laboratorium wyposażone jest w dwa stanowiska:

mikroskop OLYMPUS BX61VS

OLYMPUS BX61VS

rozbudowany mikroskop OLYMPUS BX61VS z możliwością stosowania techniki fluorescencji i skanowania przy użyciu obiektywów o powiększeniach 60x i 100x (imersja olejowa).

System akwizycji obrazu składa się ze zautomatyzowanego mikroskopu, komputera z monitorem, kamery cyfrowej i specjalistycznego oprogramowania. Mikroskopy są wyposażone w zautomatyzowany uchwyt obiektywów (BX-REMCB), co umożliwia szybką analizę dużej liczby preparatów z wysoką rozdzielczością obrazu. W uchwycie zamontowane są obiektywy o powiększeniach 2x, 10x, 20x, 40x, 60x, 100x a ich zmiana jest kontrolowana przez programowanie. W mikroskopach zastosowane są kolorowe kamery z elementem światłoczułym 2/3″ CCD o rozdzielczość 2452×2054 pikseli. W przypadku systemu wyposażonego we fluorescencję mikroskop wyposażony jest dodatkowo w kamerę monochromatyczną.

Kontakt