Uczelniane Laboratorium Antropometrii Trójwymiarowej

O nas

Laboratorium Antropometrii Trójwymiarowej oferuje kompleksową analizę składu ciała pacjenta z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych. W szybki i zupełnie nieinwazyjny sposób laboratorium umożliwia przeprowadzenie następujących pomiarów:

 • zawartość tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, masy bezwodnej, masy kości, stopnia uwodnienia organizmu oraz złożoną analizę segmentową ciała ze zróżnicowaniem masy mięśniowej oraz masy tkanki tłuszczowej poszczególnych kończyn.

Laboratorium umożliwia również przeprowadzenie analizy zawartości trzewnej tkanki tłuszczowej (otaczającej narządy wewnętrzne pacjenta).

Dodatkowo laboratorium umożliwia wykonanie pomiarów obwodów oraz objętości wybranych segmentów ciała w zupełnie bezkontaktowy sposób na podstawie złożonej analizy fotografii trójwymiarowej pacjenta.

Kadra

null

dr hab. n. med. Dorota Pastuszak-Lewandoska

Kierownik
null

Mgr inż. Adam Michalski

specjalista d/s technicznych<br /> Kierownik Działu Wsparcia Dydaktyki
null

mgr Michał Brzeziański

specjalista ds obsługi nauki i dydaktyki

Oferta

Uczelniane Laboratorium Antropometrii Trójwymiarowej dysponuje nowoczesnym systemem skanowania trójwymiarowego. Metoda pomiaru jest bezkontaktowa, nieinwazyjna, niewykorzystująca promieniowania jonizującego. Fotografie wykonywane są za pomocą typowych kamer cyfrowych rejestrujących obraz w paśmie promieniowania widzialnego. Proces pełnego skanowania w najwyższej rozdzielczości zajmuje jedynie 1,5 ms. Możliwość eksportowania uzyskanego trójwymiarowego obrazu w wielu powszechnie stosowanych formatach sprawia, że system może być doskonałym narzędziem wykorzystywanym w wielu dziedzinach medycyny i nauk pokrewnych, sporcie, ergonomii, inżynierii.

Przykładowe kierunki medycyny, w których analiza trójwymiarowa (3D) całej sylwetki, bądź poszczególnych segmentów ciała, może znaleźć zastosowanie, to:

 • Chirurgia

– szczękowo-twarzowa

– ortognatyczna

– ortopedyczna

– rekonstrukcyjna/plastyczna

 • Ortodoncja
 • Genetyka kliniczna
 • Pediatria
 • Medycyna sportowa
 • Biologia rozwojowa

Laboratorium Antropometrii Trójwymiarowej przeprowadza kompleksową analizę składu ciała pacjenta z wykorzystaniem nowoczesnej techniki pomiarowej opartej o metodę impedancji bioelektrycznej (BIA). W szybki i nieinwazyjny sposób wykonywane są pomiary udziału tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, masy bezwodnej, masy kości, stopnia uwodnienia organizmu.

System oferuje również złożoną analizę segmentową ciała ze zróżnicowaniem masy mięśniowej oraz masy tkanki tłuszczowej poszczególnych kończyn.

Dodatkowo możliwy jest pomiar trzewnej tkanki tłuszczowej, której wysoki poziom może być przyczyną takich chorób jak zespół metaboliczny lub cukrzyca typu B.

Analiza składu ciała znajduje zastosowanie w następujących dziedzinach:

 • Dietetyka (planowanie leczenia dietetycznego, monitorowanie, ocena efektu końcowego)
 • Medycyna sportowa (ocena i kontrolowanie składu ciała u sportowców, planowanie treningu i całodziennego wydatku energetycznego, śledzenie postępów związanych z przygotowaniem do zawodów sportowych)
 • Proces diagnozowania i monitorowania pacjentów: z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, nadwagą, otyłością, niedożywieniem, chorobami nerek, chorobami układu sercowo-naczyniowego, zaburzeniami endokrynologicznymi; u osób w okresie meno- i andropauzy; również u osób uprawiających sport zarówno wyczynowo, jak i rekreacyjnie.
 • Prowadzenie badań epidemiologicznych określających skład ciała w różnych grupach populacyjnych
 • Znajomość stopnia uwodnienia organizmu pozwala ocenić farmakokinetykę leków.
 • Rehabilitacja schorzeń neuro-mięśniowych, dystrofii i sarkopenii (m.in. diagnostyka masy mięśniowej)
 • Medycyna Anti Aging

Sprzęt

3dMDbody System

Elastyczny system skanowania trójwymiarowego, pozwalający skanować obiekty fizyczne w całości (pole widzenia aparatu 360°) z dokładnością do 0,2 mm. System 3dMDbody może być wykorzystany do skanowania ludzi, jak  również innych obiektów. System działa w oparciu o szereg sprzężonych głowic wieloobrazowych rejestrujących obraz 2D z wykorzystaniem projekcji wzorów przypadkowych ustrukturyzowanego światła białego. Proces pełnego skanowania w najwyższej rozdzielczości zajmuje jedynie 1,5 ms. Za pomocą specjalistycznego oprogramowania system generuje trójwymiarowy obraz badanego obiektu w formie jednej chmury punktów lub gotowego modelu 3D z nałożoną kolorową teksturą. 3dMDbody system potrafi eksportować obraz w wielu powszechnie stosowanych formatach, stając się doskonałym narzędziem w badaniach antropometrycznych w medycynie, sporcie ale również w inżynierii, gdzie eksport całego modelu 3D jest jedną z metod reverse engineering. 

Analiza 3D w systemie 3dMDbody oferuje:

 • Szybkość wykonania zdjęć, co ma szczególne znaczenie np. w przypadku dzieci czy pacjentów w wieku podeszłym
 • Możliwość obejrzenia całej sylwetki ciała lub analizowanego segmentu z dowolnej strony, niezależnie od ustawienia pacjenta do zdjęcia
 • Zachowanie zdjęć na nośniku pamięci
 • Możliwość dokonywania dalszych pomiarów/analiz, bez konieczności kolejnej wizyty pacjenta

Tanita MC-980 MA

MC-980 MA to zaawansowany analizator składu ciała wykorzystujący metodę pomiaru impedancji bioelektrycznej dla wielu zakresów częstotliwości. Urządzenie to wyposażone w ośmioelektrodowy system BIA oraz wbudowaną precyzyjną wagę, pozwala dokonać kompleksowej analizy składu ciała ludzkiego. Możliwy jest odczyt następujących parametrów: 

Parametry pomiarowe dla całego ciała: 

 • Całkowita zawartość wody w kg i %
 • Masa tkanki tłuszczowej w procentach % (dokładność 0.1%)
 • Masa tkanki tłuszczowej w kg
 • Masa tkanki mięśniowej w kg
 • Masa tkanki beztłuszczowej (FFM) w kg
 • Indeks masy ciała (BMI)
 • Masa kości w kg
 • Różnice w proporcji tkanki tłuszczowej i masy mięśni (physique rating)
 • Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
 • Wiek metaboliczny
 • Wskaźnik podstawowej przemiany materii (BMR) w kcal
 • Całkowita zawartość wody (TBW) w kg, skala co 0,1kg
 • Całkowita zawartość wody w % skala, co 0,1%
 • Woda wewnątrzkomórkowa (ECW) w kg, skala co 0,1 kg
 • Woda zewnątrzkomórkowa (ICW) w kg, skala co 0,1 kg
 • Wskaźnik ECW/TBW w %, skala co 0,1%
 • Wykres stosunku ECW/TBW 

Parametry pomiarowe dla poszczególnych segmentów ciała:

 • Masa mięśni, skala co 0,1 kg
 • Wskaźnik masy mięśni w segmentach ciała w skali od -4 do +4, skala co 1
 • Tkanka tłuszczowa w %, skala co 0,1%
 • Tkanka tłuszczowa w kg, skala co 0,1 kg
 • Wskaźnik tkanki tłuszczowej w segmentach ciała od -4 do +4, skala co 1
 • Oszacowanie równowagi rozłożenia masy mięśni

Abdominal Fat Analyzer AB-140 VISCAN

Urządzenie to wykorzystuje czteroelektrodowy system analizy impedancji bioelektrycznej oraz laserowy moduł pomiaru obwodu ciała.

VISCAN bezpośrednio mierzy obszar brzuszny (specjalnie zaprojektowane 4 elektrody umieszczone są w „inteligentnej” obudowie którą umieszcza się na pasie brzucha w okolicy pępka osoby badanej), a natychmiastowy odczyt (w ciągu niecałych 30 sekund) pozwala określić:

 • Poziom trzewnej tkanki tłuszczowej w skali od 1 do 59 (ze stopniowaniem co 0,5)
 • Poziom trzewnej tkanki tłuszczowej obrazowany za pomocą 6-cio segmentowego wykresu (standard do nadmiaru)
 • Procentową zawartość tkanki tłuszczowej dla tułowia w skali 5,0 do 75% (ze stopniowaniem co 0,1%)
 • Procentową zawartość tkanki tłuszczowej dla korpusu obrazowaną za pomocą 9 segmentowego diagramu (od niskiej do wysokiej)
 • Szacunkowy obwód w pasie w zakresie od 50 do 130 cm (ze stopniowanie co 1 cm); Funkcja pomiarowa włączenia trybu “Ponad 130 cm” pozwala na pomiary osób z obwodem pasa powyżej 130 cm.

Kontakt