Uczelniane Laboratorium Ruchu i Wydolności Fizycznej Człowieka „DynamoLab”

O nas

DynamoLab to kompleksowy ośrodek wysokospecjalistyczny w Europie, gdzie zgromadzono wszystkie niezbędne urządzenia najwyższej klasy, pozwalające na przeprowadzenie skomplikowanych badań ruchowych oraz wydolnościowych w jednym miejscu. DynamoLab usytuowane jest w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 251.

Kadra

null

dr n. med. Gianluca Padula

Kierownik
null

dr n. med. Karolina Kopacz

starszy specjalista ds. badań analizy ruchu, fizjoterapeuta
null

dr n. med. Magdalena Fronczek

starszy specjalista ds. badań analizy ruchu, fizjoterapeuta
null

mgr inż. Łukasz Kopacz

samodzielny referent ds administracyjno - technicznych
null

mgr Aleksandra Czechowska

samodzielny referent ds. badań analizy ruchu, fizjoterapeuta
null

lek. Szymon Gałczyński

specjalista ds. badań wydolnościowych.

Oferta

przeprowadzamy badania z zakresu:

Analiza ruchu:

 • Analiza czynności ruchowych
 • Elektromiografia kinezjologiczna
 • Ocena reakcji sił podłoża
 • Posturografia
 • Dynamometria
 • Analiza skoku

Analiza wydolności fizycznej człowieka:

 • Testy czynnościowe układu oddechowego
 • Ergospirometria (bieżnia, rower, rower własny zawodnika)

Sprzęt

ANALIZA RUCHU:

BTS FREEMG300

BTS FREEMG300 to zestaw do analizy aktywności mięśniowej, w technologii mobilnej z systemem bezprzewodowej transmisji. System zawiera 16 kanałów dedykowanych do rejestracji sygnału EMG oraz kanały przeznaczone do podłączenia markerów faz chodu (tzw. „footswitch”).

Zestaw posiada możliwość rejestracji, synchronizacji i współpracy z innymi urządzeniami zewnętrznymi (platformy dynamograficzne, system do kinetycznej analizy ruchu, moduł analizy video). System znajduje zastosowanie m.in. w rehabilitacji, neurologii, ortopedii, ergonomii i w sporcie.

Bieżnia Zebris FDM-THQ

Bieżnia Zebris FDM-THQ (na bazie H/P/Cosmos Quasar Med) z kamerami wideo – jest to kompleksowe urządzenie, przeznaczone do obiektywnej oceny i treningu chodu oraz postawy, w warunkach statycznych i dynamicznych, poprzez wykorzystanie matrycy czujników barorezystywnych, do analizy dystrybucji obciążenia podczas lokomocji i statyki. Bieżnia wraz z zintegrowaną matrycą zawierającą ponad 10 000 czujników, tworzy powierzchnię pomiarową o wymiarach ok. 135×55 cm, pod pasem transmisyjnym bieżni. Moduł statyczny oprogramowania, umożliwia analizę rozkładu sił nacisku stóp na podłoże, podczas swobodnego stania pacjenta. Moduł dynamiczny oprogramowania, umożliwia analizę rozkładu sił nacisku stóp na podłoże, w trakcie chodu czy biegu po platformie oraz analizę poszczególnych faz chodu.

ACCUPOWER

ACCUPOWER– platforma dynamograficzna do oceny sił reakcji podłoża w warunkach funkcjonalnych, która daje także możliwość oceny przemieszczania środka ciężkości.

H/P Cosmos Mercury Med 4.0 Gaitway IIS

H/P Cosmos Mercury Med 4.0 Gaitway IIS – bieznia diagnostyczno-pomiarowa (do analizy chodu z kamerami video) wyposażona jest w moduły do analizy lokomocji i ruchu z możliwością oceny sił reakcji podłoża z wykorzystaniem platform dynamograficznych oraz analizą kinetyczną.

W urządzeniu zostały wykorzystane płyty nacisku Kistler’a, które są szeroko stosowane w pracach badawczych analizy poruszania się w otoczeniu klinicznym i sportowym.

Zalety stosowania bieżni ruchomej znajdują zastosowanie, podczas pracy ze sportowcami oraz pacjentami. Urządzenie zapewnia bowiem stabilny chód. Do obsługi urządzenia wykorzystano oprogramowanie Gaitway, które zbiera dane z czujników nacisku, ulokowanych w bieżni ruchomej, oddziela lewą i prawą stopę, rysuje wyniki, a także umożliwia użytkownikowi wydruk i eksport danych. Pomiary nacisku pionowego pozwalają obliczyć nacisk, przemieszczenie środka nacisku (COP) i chwilowe (zależne od czasu) parametry ruchu.

BTS Smart DX 7000

BTS Smart DX 7000 to wydajny system do kompleksowej analizy ruchu ciała. System składa się z 8 kamer TVC emitujących promieniowanie IR o częstotliwości 500Hz przy maksymalnej rozdzielczości. Kamery posiadają system rozpoznawania markerów w technologii „blob” w skali szarości (obszary o podobnej intensywności) oraz umożliwiają pomiar ruchu w utrudnionych warunkach oświetlenia (np. pełne światło słoneczne, brak pełnego oświetlenia sztucznego).

Zarejestrowane przez kamery dane, są zbierane i analizowane za pomocą specjalistycznego oprogramowania, pozwalającego na:

 • automatyczne śledzenie danych w trakcie badania,
 • kompletną synchronizację danych kinematycznych, kinetycznych, sygnału EMG i obrazu video,
 • możliwość eksportowania zebranych danych w dostępnych formatach, do dalszej analizy statystycznej,
 • automatyczne obliczanie zadanych parametrów na podstawie przyjętego protokołu,
 • rejestrację danych kinematycznych i sygnału analogowego,
 • graficzną prezentację danych w czasie rzeczywistym,
 • rekonstrukcję 3D i automatyczne oznaczanie markerów,
 • wizualizację i edycję pozycji markerów

Analiza jest nieinwazyjna, gdyż markery naklejane są na skórę pacjenta. System może być stosowany na wolnym powietrzu.

Dane służą do:

 • oceny układu ruchu pacjenta,
 • ustalenia stopnia dysfunkcji,
 • zaplanowania strategii leczenia,
 • zaplanowania treningu,
 • oceny skuteczności prowadzonego treningu lub procesu terapeutycznego.

Dynamometr PRIMUS RS

Dynamometr  PRIMUS RS umożliwia ocenę i trening koordynacji i siły mięśniowej w warunkach:

 • pracy izometrycznej,
 • pracy izotonicznej (koncentrycznej i ekscentrycznej),
 • pracy izokinetycznej (ekscentrycznej i koncentrycznej).

System  pozwala na obiektywną ocenę parametrów szybkościowo-siłowych dla najczęstszych czynności funkcjonalnych. Dzięki PRIMUS RS można prowadzić także ćwiczenia bierne. Dynamometr, posiada skalę, w celu uzyskania powtarzalności ustawienia urządzenia, dla potrzeb badań naukowych.

System zapewnia:

 • przygotowanie raportu oceniającego postęp pacjenta na podstawie przeprowadzonych badań,
 • możliwość precyzyjnego ustawienia parametrów związanych z testowanym/ćwiczonym ruchem, w tym pomiaru ciężaru segmentu ciała, dla kalkulacji dynamicznych parametrów ruchu,
 • możliwość generowania raportów na podstawie parametrów porównawczych różnych badań (np. ocena postępu, ocena kończyny prawej i lewej), z danymi normatywnymi dla poszczególnych grup wiekowych i płci,
 • możliwość uzyskania informacji zwrotnej w trakcie ćwiczenia, w celu optymalizacji wyników (biofeedback),
 • możliwość zmiany zadanego obciążenia w trakcie prowadzonej sesji rehabilitacyjnej.

ANALIZA WYDOLNOŚCI:

Kabina pletyzmograficzna MEDGRAPHICS Elite Platinum DX

Kabina pletyzmograficzna MEDGRAPHICS Elite Platinum DX z analizą dyfuzji i objętości płuc metodą washout zapewnia kompletny zestaw testów diagnostycznych, obejmujących również oporność dróg oddechowych i całkowitą objętość płuc, co umożliwia dokładne badanie pacjenta. Budowa urządzenia pozwala również na wykonywanie pełnych badań spirometrycznych, dyfuzyjnych i TGV u pacjentów na wózku inwalidzkim (bez konieczności jego opuszczania) oraz u dzieci. Urządzenie umożliwia badanie TLC (całkowitej pojemności płuc), DLCO (pojemności dyfuzyjna płuc dla tlenku węgla), Raw (oporności dróg oddechowych), kondunktacji, krzywych przepływów, krzywych przepływów oddechowych oraz maksymalnych ciśnień wdechowych i wydechowych, prób prowokacyjnych i rozkurczowych.

Spirometr CPFS/D MEDGRAPHICS

Spirometr CPFS/D MEDGRAPHICS umożliwiają pomiar SVC, FVC, MVV i ocenę pre-post.  Oprogramowanie umożliwia wykonanie pełnej spirometrii, krzywych przepływów oddechowych, ocenę próby rozkurczowej i prowokacyjnej.

MEDGRAPHICS Ultima CardiO2 PFX

MEDGRAPHICS Ultima CardiO2 PFX– system badań gazów oddechowych w spoczynku i wysiłku z bezprzewodowym 12 kanałowym EKG Mortara umożliwia badanie funkcji płuc z oceną spirometrii, dyfuzji i objętości płuc metodą N2 washout. Służy także do oceny metabolizmu spoczynkowego i wysiłkowego poprzez ocenę O2 i CO2 oddech po oddechu.

CPX Express MEDGRAPHICS

DynamoLab posiada także zintegrowany mobilny system ergospirometryczny z wbudowanym komputerem CPX Express MEDGRAPHICS z możliwością sterowania bieżnią i cykloergometrami

Bieżnia Trackmaster TMX425CP

W celu realizacji badań ergospirometrycznych DynamoLab wykorzystuje także:
Bieżnię Trackmaster TMX425CP

Cycloergometr EXCALIBUR Sport

Cycloergometr EXCALIBUR Sport – urządzenie do diagnostyki i treningu  umożliwiające pomiar siły nacisku na każdy pedał (PFM) oraz niezależne ustawienia prędkości obrotowej do 180 obrotów na minutę ze stałym obciążeniem do 1500W i do 2500W w szczycie

Cykloergometr Corival

Cykloergometr Corival z szybkim pozycjonowaniem i adaptacją dla dzieci

Cykloergometr Angio arm

Cykloergometr Angio arm do ćwiczeń kończyn górnych – montowany do ściany, posiadający ruchome ustawienie wysokości